banner vraag

banner afspraak


fresh en frozen

schema

Wat kan Tomorrow is Now voor u betekenen?


Stappenplan

 

1   Analyseren
vanuit de markt en klantbehoeften redeneren; via stakeholderanalyse eisen aan MVO opstellen
2   Structureren
bestaande MVO initiatieven in kaart brengen en structureren
3   Positioneren
MVO dicht bij het bestaansrecht van uw organisatie brengen en het ontwikkelen van een MVO visie voor de langere termijn
4   Inspireren
medewerkers betrokken en enthousiast maken (en houden); creëren van trots op uw bedrijf en samen met medewerkers nieuwe initiatieven bedenken. En daarmee MVO succesvoller laten zijn
5   Realiseren
van visie komen naar daadwerkelijke realisatie van ideeën via strak projectmanagement
6   Communiceren
(inter)actief communiceren van MVO strategie, activiteiten en resultaten naar klanten, medewerkers en andere stakeholdersConcrete producten en diensten

 

  Markt-, stakeholder- en concurrentieanalyse
  Visie ontwikkeling lange termijn
  Formuleren concrete projecten vanuit de visie
  Ontwikkelen nieuwe propositie naar (nieuwe) doelgroepen
  Plannen, ontwikkelen en uitvoeren externe communicatiemiddelen/-campagne
  Realiseren MVO jaarverslag
  Interne motivatie en belevingscampagne (creatie, uitvoering, training)
  Creëren nieuwe MVO ideeën vanuit medewerkers door brainstormsessies (obv visie)
  Trainen van (key) accountmanagers in MVO als onderdeel van strategisch verkopen
  Vormgeven interactieve dialoog met klanten en stakeholders, o.a. seminars, internet en social media
  Selecteren passende onafhankelijke goede doelen organisaties
  Projectmanagement en -uitvoering
  Interim management, tijdelijk waarnemen MVO manager, MVO programma manager (3-6 maanden)
  Sparringpartner voor hernieuwde en continue aanscherping van MVO beleid en nieuwe projecten