banner vraag

banner afspraak


fresh en frozen

Privacy statement

 

De website die u bezoekt wordt beheerd door of namens Tomorrow is Now.

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welk type informatie op deze website door ons wordt verzameld, en hoe we deze informatie gebruiken en beveiligen. Deze Verklaring vertelt u ook wat u kunt doen indien u niet wilt dat uw Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, en hoe u informatie die u reeds aan ons verstrekt hebt, kunt wijzigen. Deze Verklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere sites waarvoor op deze site links worden geboden. Door de site te benaderen komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

 

Hoe we uw informatie gebruiken
Wanneer u Persoonlijke Gegevens verstrekt op deze website, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld het verzoek om een bedrijfsanalyse te beantwoorden. Tenzij anders is vermeld op de betreffende webpagina of bij het invulformulier, kunnen we uw Persoonlijke Gegevens als volgt gebruiken:

 

1. We kunnen u informatie en/of aanbiedingen toe sturen over onze producten, merken en/of diensten en uw gegevens doorgeven aan of delen met andere bedrijven binnen Tomorrow is Now, die uw gegevens kunnen gebruiken om u informatie te sturen over hun producten, merken en/ of diensten, voor zover deze gelijksoortig zijn aan het product, het merk of de dienst in verband waarmee u uw gegevens aan ons hebt verstrekt. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u contact met ons opnemen.

 

2. Daarnaast kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens doorgeven aan of delen met bedrijven binnen Tomorrow is Now die andersoortige producten en merken verkopen c.q. diensten verlenen en aan zorgvuldig geselecteerde bedrijven buiten Tomorrow is Now, die u wellicht informatie of aanbiedingen willen toesturen over hun producten, merken of diensten. Wij zullen dit alleen doen met uw toestemming. Die toestemming kunt u geven bij het verstrekken van uw gegevens.

 

3. Voorts kunnen wij de Persoonlijke Gegevens die u aan ons verstrekt aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken. Wij doen dit voor marketingdoeleinden, om producten en diensten te kunnen leveren die beter op uw behoeften zijn afgestemd. Wij zullen uw gegevens alleen koppelen met uw toestemming. Die toestemming kunt u geven bij het verstrekken van uw gegevens.

 

Het komt voor dat we derden inhuren voor het verwerken of analyseren van de gegevens, waaronder Persoonlijke Gegevens, die we op onze websites verzamelen. Verder kunnen we, indien u een product of dienst van ons bestelt, Persoonlijke Gegevens delen met leveranciers en andere derden teneinde levering van die producten of diensten mogelijk te maken. De leveranciers en andere derden krijgen van ons geen toestemming om uw Persoonlijke Gegevens op enige andere wijze te gebruiken.

 

Tenslotte willen wij u erop wijzen dat wij uw Persoonlijke Gegevens zullen overdragen, indien we daartoe door de wet, door een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of rechterlijk bevel of iets dergelijks worden verplicht.


Andere informatie die we kunnen verzamelen
U hebt wellicht gehoord van "cookies", files of stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. We kunnen cookies of soortgelijke middelen gebruiken om tijdens uw bezoek aan onze website andere informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de site en de diensten die u via onze website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze site en onze producten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen tevens worden gebruikt om uw toekomstige activiteiten op onze site te versnellen. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden verzonden. Het weigeren van cookies op de door u bezochte site kan tot gevolg hebben dat u, wanneer u onze site bezoekt, bepaalde gedeelten van de site niet kunt benaderen of gepersonaliseerde informatie niet kunt ontvangen.

 

Statistieken over de site kunnen worden gebruikt om ervaringen op de website te verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de website anoniem en als totaalcijfer te evalueren. Informatie over uw computer, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het Internet surft), het type Internet-browser dat u gebruikt en het type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw Persoonlijke Gegevens worden gekoppeld.


Beveiliging van informatie
We treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw Persoonlijke Gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.


Wijzigingen in onze Verklaring
We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken teneinde op de hoogte te blijven.