banner vraag

banner afspraak


fresh en frozen

Klanten


logo_bouwinvest


Voor deze grote Nederlandse vastgoedvermogensbeheerder met investeringen in Nederland, Europa, de Verenigde Staten en Azië/Pacific heeft Tomorrow is Now duurzaamheid een versnelling gegeven en gerichte communicatie van MVO naar stakeholders verzorgd. Door interviews met directie, management en medewerkers, het opstellen van het eerste Jaarverslag MVO bij Bouwinvest 2011, een intern en extern MVO communicatieplan en advies over vervolgstappen voor vastgoed en MVO in 2012-2013. Voor het jaarverslag was Tomorrow is Now verantwoordelijk voor programmamanagement, content en eindredactie.
logo_pggm


Voor deze pensioenuitvoeringsorganisatie voor pensioenfondsen, koploper in verantwoord beleggen, heeft Tomorrow is Now een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidstrategie en het scharnieren van strategie naar implementatie. Door coaching van de nieuw aangestelde programmamanager duurzaamheid en het formuleren van do’s and don’ts voor de uitvoering van het programma duurzaamheid. Met als concreet communicatief resultaat het eerste Jaarverslag Duurzaamheid bij PGGM 2011. Voor dit jaarverslag was Tomorrow is Now verantwoordelijk voor programmamanagement, content en eindredactie.
logo_plieger


Tomorrow is Now heeft voor deze technische groothandel in o.a. sanitair, verwarming en klimaattechniek een MVO inventarisatie gedaan via interviews en desk research. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de coordinator Kwaliteit, Arbo en Milieu, die optrad als projectbegeleider. Op basis van de resultaten heeft Tomorrow is Now het eerste jaarverslag MVO bij Plieger opgesteld. In dit jaarverslag zijn, na sessies met het management, ook de belangrijkste MVO speerpunten voor 2012 opgenomen. Tomorrow is Now heeft in samenwerking met Plieger een introductie- en communicatieplan gemaakt voor het informeren van medewerkers, bestaande klanten en prospects.
logo_cws

Voor deze hygiëne dienstverlener heeft Tomorrow is Now MVO een belangrijk onderdeel gemaakt van de missie: het bieden van de zekerheid van goede sanitaire hygiënestandaarden, rekening houdend met de gezondheid van toekomstige generaties. Vanuit deze nieuwe missie heeft Tomorrow is Now voor CWS Benelux een serie van interne en externe activiteiten op het gebied van MVO bedacht en uitgevoerd: MVO jaarverslag ‘Een duurzame visie, een praktische aanpak’, organisatie van een MVO seminar met top 50 klanten, creatie en realisatie van een propositie voor een duurzame sanitaire ruimte, samenwerking met een goed doel dat hygiënestandaarden verbetert in Azie en Afrika, een educatieprogramma handen wassen voor de jongste basisschoolleerlingen en communicatie en free publicity in vakbladen.
logo_haniel

Voor het internationale moederbedrijf van CWS heeft Tomorrow is Now in opdracht van de Board samen met het Haniel Green Team een duurzaamheidstrategie opgesteld en een pilot uitgevoerd voor vijf business divisies van Haniel. De pilot bestond uit: workshops met management, CO2 metingen en impactbepaling van duurzaamheid voor een aantal kernprocessen. Op basis van de bevindingen uit deze pilot is een advies en actieplan opgesteld voor Europese uitrol van duurzaamheid.